Fabrika / Фабрика - Fortune-teller / Гадалка

“Jezhednevno meniajetsia moda, no pokuda zhivet belyj svet / U cyganki so staroj kolodoj khot’ odin da najdetsia klijent / V ozhidan’i chudes nevozmozhnyh postuchitsia khot’ kto-nubud’ v dver’ / I raskinet ona i razlozhit blagorodnyh svoih korolej…”

Fabrika / Фабрика - Oh, mama, I fell in love / Ой, мама, я влюбилась

“Мил дружочек не со мной. / Где ты, где ты ангел мой? / Ох, устала я ходить, / за нос душеньку водить. / измоталася она, / очень плохо без тебя. / Ох, сердечушко шумит…”

Bad Behavior has blocked 279 access attempts in the last 7 days.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok